MENÜÜ burger

Haldame.

Muretu igapäev ja ajavõit

Tagamaks toitlustusettevõttes toidu läbivat kvaliteeti, ohutust ja klientide rahulolu peab enesekontrolliplaanis sisalduvat pidevalt uuendama. Näiteks, täites selles sisalduvaid seirelehti. Ohutu toidu tagamiseks on vajalik ka sellega kokkupuutuva töötaja tervislik seisund ja toiduhügieenialaste teadmiste andmine. Enesekontrollisüsteemi eest vastutaja peab pidevalt jälgima, et igal töötajal oleks kehtiv tervisetõend ja toiduhügieenikoolituse tunnistus. Lisaks tuleb kontrollida ettevõttes toimiva puhastusplaani efektiivsust tootmispindadelt võetud proovi kaudu ning viia läbi seirevahendite kontroll.

Samuti tuleb vähemalt korra aastas või uute toitude/ protsesside lisandudes enesekontrolliplaani auditeerida ja täiendada. See tagab, et toidu käitlemise protsessis on pidevalt tagatud toiduohutus.

Kui teie ettevõttes puudub enesekontrolliplaani eest vastutaja või on see teie jaoks aeganõudev lisakohustus, mille kvaliteet lonkab, siis me hea meelega võtame selle kohustuse enda kanda! Horeca Consult’i poolt pakutav läbiva ensekontrolliplaani teenus tagab kõikide eelpool loetletud tingimuste kvaliteetse täitmise. Lisaks, saame toidu käitlemise protsessi jälgida välisvaatleja pilguga, mis tagab paremad tulemused toiduohutuse tagamisel.

Meie koostööpartneriteks on:
Võta ühendust